Hướng dẫn sử dụng tài liệu

CHUOICANHO - Giải pháp quản lý bất động sản cho thuê 4.0

Trong kho tài liệu này, BloomGoo sẽ hướng dẫn quý anh (chị) sử dụng phần mềm CHUOICANHO đầy đủ và chi tiết nhất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng kho tài liệu này:

Cấu trúc các bài viết trong tài liệu

Cách tìm từ khóa

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên CHUOICANGHO. Vì vậy quý anh (chị) có thể xem tên tính năng đó trên trang và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan:

Zoom ảnh trong bài viết

Để nhìn rõ hơn chi tiết của ảnh hướng dẫn, quý anh (chị) chỉ cần click vào ảnh để zoom:

Last updated