Mẫu biểu chung

Chức năng này giúp quản lý mẫu biểu của tổ chức sử dụng để in ấn các giao dịch như hợp đồng thuê, đặt cọc, hóa đơn, phiếu chi và phiếu thu dành cho tổ chức.

Để truy cập vào chức năng Mẫu biểu chung, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý danh mục, kích chọn chức năng Mẫu biểu chung. Tại màn hình giao diện là danh sách các mẫu biểu chung của tổ chức. Thông tin cơ bản của mẫu biểu chung gồm có: mã, tên, loại mẫu biểu, chính, mặc định, thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn 1 mẫu biểu chung mặc định của từng giao dịch. Quý anh (chị) có thể thay đổi hoặc thêm mới phù hợp với mô hình quản lý của tổ chức.

1. Thêm mới

Các bước:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Mẫu biểu chung sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới mẫu biểu sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin.

Ghi chú:

Chính: Mẫu biểu mặc định của từng giao dịch

Tải mẫu biểu: kích chọn tải tệp lên hoặc chọn mẫu biểu đã có trong Dữ liệu.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và mẫu biểu chung vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của module.

Lưu ý:

  • Mã mẫu biểu không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

  • Mẫu biểu chung này chỉ dành cho các giao dịch của tổ chức, không áp dụng cho tòa nhà.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin mẫu biểu nếu có sai sót quý anh (chị)có thể sử dụng chức năng chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Mẫu biểu, tích chọn mẫu biểu sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và mẫu biểu đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

  • Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

  • Mẫu biểu sau khi cập nhật được áp dụng cho những giao dịch tiếp theo, những giao dịch sử dụng mẫu biểu cũ vẫn được giữ nguyên.

3. Xóa

Khi lỡ tạo nhầm mẫu biểu, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Mẫu biểu, tích chọn (1 hoặc nhiều) mẫu biểu muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và mẫu biểu chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Những mẫu biểu mặc định do hệ thống tạo ra và đã được sử dụng sẽ không được phép xóa.

Last updated