Quản lý cơ sở

Phần mềm cho phép khởi tạo dữ liệu nhiều đơn vị cho thuê theo nhiều tòa nhà và tầng, lầu tương ứng, các thông tin như địa chỉ tòa nhà, dự án, diện tích, thông tin của chủ nhà đều được thể hiện rõ ràng

Dưới đây là những bài viết trong tính năng này:

Last updated