Tài khoản chung

Chức năng này giúp quản lý tài khoản của tổ chức hỗ trợ trong việc theo dõi thu chi của từng tài khoản cho mục đích của tổ chức.

Để truy cập vào chức năngTài khoản chung, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý danh mục, kích chọn chức năng Tài khoản chung. Tại màn hình giao diện là danh sách các tải khoản chung của tổ chức. Thông tin cơ bản của tài khoản chung gồm có: mã, số tài khoản, tên tài khoản, tên ngân hàng/loại ví, chi nhánh, chính, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn), thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn 1 tài khoản chung mặc định cho tổ chức đó là "Tiền mặt".

1. Thêm mới

Các bước:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Tài khoản chung sau đó kích nút Thêm mới.

Ghi chú:

  • Nếu màn hình đang là tab "Tất cả", quý anh (chị) cần chọn loại tài khoản trước khi nhập liệu thông tin.

  • Khi đã chọn tab loại tài khoản tương ứng (ngân hàng/khác ngân hàng) và ấn Thêm mới tức là quý anh (chị) đang thêm mới loại tài khoản đó và không cần phải chọn loại tài khoản nữa.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới tài khoản chung sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin sau đó ấn Lưu lại.

  • Đối với Tài khoản ngân hàng: quý anh (chị) cần nhập những thông tin sau:

  • Thêm mới ví điện tử, quý anh (chị) cần nhập thông tin sau:

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và tài khoản vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

Lưu ý:

  • Mã tài khoản không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

  • Tài khoản chung này sẽ được sử dụng cho các giao dịch có liên quan đến tổ chức, không áp dụng cho tòa nhà.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin tài khoản nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Tài khoản chung, tích chọn tài khoản sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và tài khoản đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi lỡ tạo nhầm tài khoản, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Tài khoản, tích chọn (1 hoặc nhiều) mẫu biểu muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và tài khoản chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Những tài khoản mặc định do hệ thống tạo ra và tài khoản đã được sử dụng sẽ không được phép xóa.

Last updated