Trả phòng

Trả phòng là thao tác cơ bản sau khi khách muốn kết thúc thời gian ở tại căn hộ.

Để thực hiện thao tác này, anh chị thực hiện như sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Hóa đơn, ấn vào nút Trả phòng. Sau đó chọn căn hộ muốn trả phòng.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu hóa đơn trả phòng hiện lên. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các dịch vụ và công nợ, tiền trả trước (nếu có). Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động tất toán số tiền cọc trong hợp đồng của căn hộ trong mục hoàn cọc, cũng như tất toán số tiền trả trước của căn hộ trong mục hoàn tiền trả trước. Quý anh (chị) nhập thông tin của hóa đơn và thay đổi thông tin phù hợp, sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

Trong trường hợp, dịch vụ đó đã xuất hóa đơn thanh toán với ngày kết thúc > ngày hiện tại (ngày khách trả phòng) thì ở mục thông tin dịch vụ, hệ thống sẽ tính toán và trả về số tiền thanh toán thừa của dịch vụ đó.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Trả phòng thành công" và hợp đồng đã chọn sẽ trạng thái là hết hiệu lực

Lưu ý:

Cần phải chốt công nợ tất cả các hóa đơn trước khi thực hiện trả phòng.

Last updated