Định mức

Định mức là mức giá bán lẻ dịch vụ sinh hoạt được tính theo các bậc. Cụ thể ở đây định mức được áp dụng đối với dịch vụ điện, nước, gas.

Để truy cập vào chức năng Định mức, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý danh mục, kích chọn chức năng Định mức. Tại màn hình giao diện là danh sách các định mức. Thông tin cơ bản gồm có: mã, tên đơn vị tính, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn) và thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã phân chia các tab lọc theo loại dịch vụ gồm có: tất cả, điện, nước, gas. Qúy anh (chị) chọn tiêu chí lọc trên tab cho phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

1. Thêm mới

Các bước:

Ghi chú:

 • Nếu màn hình đang là tab "Tất cả", thì quý anh (chị) cần chọn loại dịch vụ trước khi nhập liệu thông tin.

 • Khi anh(chị) chọn tab dịch vụ tương ứng (điện/nước/gas) trên thanh thao tác và ấn Thêm mới tức là anh(chị) đang thêm mới định mức cho dịch vụ đó và không cần phải chọn loại dịch vụ nữa.

Ghi chú:

 • Đầu tiên, nhập các thông tin chung của định mức gồm có: mã (hệ thống đã tự sinh, có thể thay đổi cho phù hợp), tên, thứ tự hiển thị và ghi chú.

 • Sau đó, ấn nút "Thêm mới" để điền thông tin định mức và giá trị của từng bậc. Mỗi lần ấn thêm mới tương ứng với thêm 1 bậc.

 • Giá trị của từng bậc được tính cho khoảng giá trị từ định mức của bậc đó đến định mức bậc tiếp theo.

 • Ví dụ cho hình bên dưới: định mức 0-10 sẽ có đơn giá là 1285, định mức 51-100 sẽ có đơn giá 1336, định mức từ 101 trở lên có đơn giá 1450.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và định mức vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

Lưu ý:

 • Mã định mức không được trùng với những mã đã có.

 • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin định mức nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và định mức đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

 • Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

 • Những định mức bị thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến việc tính toán của những hóa đơn đã xuất.

3. Xóa

Khi tạo nhầm định mức, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và định mức chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

 • Những định mức hệ thống tạo ra và định mức đã được sử dụng sẽ không được phép xóa.

Last updated