Tòa nhà

Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin chi tiết của từng tòa nhà mà tổ chức đang quản lý, đồng thời theo dõi được tỷ lệ lấp đầy của mỗi tòa nhà.

Để truy cập vào chức năng Tòa nhà, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Tòa nhà. Tại màn hình giao diện là danh sách các Tòa nhà đã được khai báo. Thông tin cơ bản gồm có: mã, tên tòa nhà, cha, địa chỉ, số tầng, thứ tự hiển thị. Bên cạnh đó còn có tỷ lệ lấp đầy, là tỷ lệ căn hộ đã cho thuê trên tổng số căn hộ có trong từng tòa nhà. Thông tin này sẽ giúp tổ chức nắm bắt được tỷ lệ lấp đầy tòa nhà có thực sự tốt hay không từ đó có thể đưa ra chiến lược kinh doanh tốt hơn làm gia tăng tỷ lệ cho thuê.

Để truy cập vào chức năng Tòa nhà, quý anh (chị) đăng nhập vào hệ thống sau đó từ menu Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Tòa nhà. Tại màn hình giao diện là danh sách các Tòa nhà đã được khai báo. Thông tin cơ bản gồm có: mã, tên tòa nhà, cha, địa chỉ, số tầng, thứ tự hiển thị. Bên cạnh đó còn có tỷ lệ lấp đầy, là tỷ lệ căn hộ đã cho thuê trên tổng số căn hộ có trong từng tòa nhà. Thông tin này sẽ giúp tổ chức nắm bắt được tỷ lệ lấp đầy tòa nhà có thực sự tốt hay không từ đó có thể đưa ra chiến lược kinh doanh tốt hơn làm gia tăng tỷ lệ cho thuê.

1. Thêm mới

Các bước để thêm mới tòa nhà:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Tòa nhà sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Màn hình Thêm Tòa nhà hiện ra, thực hiện nhập các thông tin gồm có :

Ghi chú:

 • Mã: hệ thống đã khởi tạo sẵn, có thể thay đổi phù hợp với mục đích quản lý

 • Tên tòa nhà

 • Cha: chọn tòa nhà cha nếu có

 • Số tầng: số tầng của tòa nhà

 • Thông tin địa chỉ của tòa nhà: tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã, địa chỉ (nhập địa chỉ đầy đủ), vĩ độ, kinh độ.

 • Thông tin chủ tòa nhà: tên chủ, điện thoại, email.

 • Thứ tự hiển thị: nhập thứ tự là chữ số, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị tòa nhà theo thứ tự tăng dần.

 • Ghi chú: thông tin bổ sung thêm của tòa nhà.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

 • Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và tòa nhà vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

 • Hệ thống sẽ tự động sinh số tầng (ở chức năng Tầng) tương ứng với số tầng mà bạn đã nhập khi thêm mới tòa nhà thành công.

Lưu ý:

 • Mã tòa nhà không được trùng với những mã đã có.

 • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu tòa nhà, một số dữ liệu cần cập nhật thông tin, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn tòa nhà sau đó kích vào nút Chỉnh sửa

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và tòa nhà đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi tạo nhầm tòa nhà đó nữa, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa tòa nhà theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) tòa nhà mà bạn muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và tòa nhà chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Không được xóa tòa nhà khi tòa nhà đó đã có căn hộ được thuê hoặc đã được cọc.

Last updated