Tài khoản

Chức năng này giúp quản lý tài khoản theo từng tòa nhà hỗ trợ trong việc theo dõi thu chi của từng tài khoản.

Để truy cập vào chức năng Tài khoản, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Tài khoản. Tại màn hình giao diện là danh sách các tải khoản có trong cả tổ chức và tòa nhà. Thông tin cơ bản của mẫu biểu gồm có: mã, số tài khoản, tên tài khoản, tên ngân hàng/loại ví, chi nhánh, chính, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn), phân loại (tổ chức/tòa nhà), thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn 1 tài khoản mặc định đó là "Tiền mặt".

1. Thêm mới

Các bước:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Tài khoản sau đó kích nút Thêm mới.

Ghi chú:

  • Nếu màn hình đang là tab "Tất cả", quý anh (chị) cần chọn loại tài khoản trước khi nhập liệu thông tin.

  • Khi đã chọn tab loại tài khoản tương ứng (ngân hàng/khác ngân hàng) và ấn Thêm mới tức là quý anh (chị) đang thêm mới loại tài khoản đó và không cần phải chọn loại tài khoản nữa.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới tài khoản chung sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin sau đó ấn Lưu lại.

  • Đối với Tài khoản ngân hàng: quý anh (chị) cần nhập những thông tin sau:

  • Thêm mới ví điện tử, quý anh (chị) cần nhập thông tin sau:

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và tài khoản vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

Lưu ý:

  • Mã tài khoản không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

  • Tài khoản này sẽ được sử dụng cho các giao dịch có liên quan đến tòa nhà.

2.Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin tài khoản nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng chức năng chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Tài khoản, tích chọn tài khoản sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và tài khoản đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi lỡ tạo nhầm tài khoản, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Tài khoản, tích chọn (1 hoặc nhiều) mẫu biểu muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và tài khoản chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Những tài khoản mặc định do hệ thống tạo ra tài khoản đã được sử dụng sẽ không được phép xóa.

Last updated