Giới thiệu hệ thống

Cuộc cách mạng về bất động sản cho thuê ChuoiCanHo - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BĐS CHO THUÊ 4.0 Ứng dụng công nghệ mới, phù hợp với mọi mô hình bất động sản cho thuê.

Trên nền tảng và nghiệp vụ chuyên sâu về các mô hình kinh doanh bất động sản cho thuê, CHUOICANHO sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề, hiện trạng và khó khăn gặp phải thông qua các ứng dụng công nghệ đơn giản và hiệu quả, giúp chuẩn hóa toàn bộ quy trình quản lý một cách thống nhất và bài bản, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hướng đến chuyển đổi số thành công.

Đây là giải pháp dành cho các doanh nghiệp, chủ tư nhân hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản cho thuê.

Đối với doanh nghiệp

  • Số hóa toàn bộ quy trình quản lý.

  • Theo dõi tình hình kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

  • Tăng năng suất công việc, hiệu quả kinh doanh.

  • Dễ dàng tăng số lượng quy mô, mở rộng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Đối với nhà quản lý

  • Quản lý một lúc được nhiều mô hình, quy mô lớn.

  • Quản lý đơn giản toàn bộ thông tin.

  • Dễ dàng tương tác, trao đổi với bên thuê.

  • Kiểm soát được khâu quản lý, tối giản 50% giai đoạn và khối lượng công việc.

Last updated