Tìm kiếm

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí trong từng chức năng.

Các bước thực hiện

Ghi chú: Bài hướng dẫn thực hiện trên chức năng Phòng ban, các chức năng khác thực hiện tương tự.

✍️ Bước 1: Nhập tiêu chí vào ô tìm kiếm dưới tên tiêu đề cột.

✍️ Bước 2: Với những cột tìm kiếm dạng danh sách, quý anh (chị) chỉ cần ấn chọn thông tin mình cần tìm kiếm.

Kết quả

Hệ thống tự động trả về các kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm mà quý anh (chị) đã nhập.

Last updated