Chỉ số công tơ

Hàng tháng chúng ta cần lưu lại các chỉ số của công tơ để quản lý theo danh sách nhằm phục vụ việc tính toán hóa đơn cho phí dịch vụ tính theo công tơ.

Để truy cập vào chức năng Chỉ số công tơ, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý tài chính, kích chọn chức năng Chỉ số công tơ.

Tại màn hình giao diện là danh sách các chỉ số công tơ có trong tòa nhà. Đầu tiên, trên thanh thao tác là danh sách công tơ lọc theo tháng, năm, tòa nhà và danh sách các thao tác có trong chức năng Chỉ số công tơ (Ghi số, ghi nhiều công tơ, chốt số, nhập, xóa). Tiếp đến là tab lọc chỉ số công tơ theo theo 3 tiêu chí: loại công tơ (điện, nước, gas), trạng thái chốt(chưa chốt/đã chốt), trạng thái ghi số (chưa ghi/đã ghi). Quý anh (chị) thực hiện lọc và chọn tab phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

Ở bảng danh sách chứa các thông tin cơ bản của chỉ số công tơ gồm có: tháng, năm, công tơ, số đầu, số cuối, tiêu thụ, ngày nhập, chốt, ngày chốt.

Ghi chú:

  • Trạng thái chốt: có 2 trạng thái là chưa chốt (công tơ đã có chỉ số nhưng chưa được xác nhận), chốt (chỉ số của công tơ đó được xác nhận và không chỉnh sửa).

  • Trạng thái ghi số: chưa ghi (công tơ chưa được ghi chỉ số), đã ghi (công tơ đã ghi chỉ số).

  • Công tơ riêng: công tơ riêng gắn với từng căn hộ.

  • Công tơ chung: công tơ dùng chung của nhiều căn hộ.

1. Ghi số

Các bước thực hiện:

✍️ Bước 1: Quý anh (chị) thực hiện nhập chỉ số công tơ theo hai loại là : công tơ chung và công tơ riêng. Để thực hiện được điều này, anh(chị) chọn loại công tơ trên danh sách như hình dưới đây:

✍️ Bước 2: Để ghi số công tơ nhanh nhất, quý anh (chị) chọn loại công tơ (điện/nước/gas) muốn thêm và chọn trạng thái chưa ghi.

✍️ Bước 3: Tích chọn 1 công tơ sau đó ấn vào nút "Ghi số" hoặc ấn "Ghi số" rồi sau đó chọn công tơ muốn ghi, lúc này màn hình sẽ hiển thị biểu mẫu thêm mới chỉ số, có 2 tab thông tin cần nhập liệu là: chỉ số công tơ (thông tin chung về chỉ số của công tơ) và đính kèm (tài liệu đính kèm nếu có).

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và chỉ số công tơ vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách chỉ số.

Lưu ý:

  • Dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Ghi nhiều công tơ

Thao tác này giúp quý anh (chị) ghi nhiều chỉ số công tơ cùng một lúc giúp việc nhập liệu diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Các bước thực hiện:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Chỉ số công tơ, chọn công tơ riêng/chung sau đó chọn tab loại công tơ tương ứng và trạng thái là chưa ghi.

✍️ Bước 2: Tích chọn những công tơ muốn ghi chỉ số sau đó ấn nút "Ghi nhiều công tơ". Lúc này biểu mẫu ghi nhiều công tơ sẽ hiển thị tất cả những công tơ đã chọn. Quý anh (chị) thực hiện nhập chỉ số cho từng công tơ và ấn Lưu lại để hoàn tất.

Ghi chú:

  • Ngày nhập: chọn ngày nhập sau đó ấn áp dụng thì tất cả công tơ trong danh sách sẽ được cập nhật ngày nhập theo ngày nhập này.

  • Chốt: ấn nút chốt và ấn áp dụng để chốt tất cả các chỉ số của các công tơ có trong danh sách khi quý anh (chị) đã xác nhận chỉ số và không muốn thay đổi nữa.

  • Ngày chốt: chọn ngày chốt sau đó ấn áp dụng thì tất cả công tơ trong danh sách sẽ được cập nhật ngày chốt theo ngày chốt này.

Lưu ý:

Quý anh (chị) vẫn có thể chỉnh sửa thông tin cho từng chỉ số công tơ trong danh sách.

3. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu chỉ số công tơ nếu có phát sinh sai sót, Quý anh (chị) có thể sử dụng thao átc chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Chỉ số công tơ, chọn công tơ riêng/chung sau đó chọn tab loại công tơ (điện/nước/gas) tương ứng và trạng thái là chưa chốt.

✍️ Bước 2: Tích chọn công tơ sau đó kích vào nút Ghi số và chỉnh sửa thông tin. Sau đó ấn vào nút Lưu lại để hoàn tất

Kết quả:

Sau khi chỉnh sửa thành công, thông tin chỉ số công tơ sẽ được cập nhật.

Lưu ý:

Không chỉnh sửa được chỉ số công tơ ở trạng thái đã chốt.

4. Chốt số

Thao tác này được thực hiện nhằm xác nhận chỉ số của công tơ đã được ghi là chính xác và không thay đổi chỉ số đó nữa.

Để thực hiện chốt chỉ số một cách nhanh chóng và chính xác nhất, Quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Chỉ số công tơ, chọn công tơ riêng/chung sau đó chọn tab loại công tơ tương ứng và trạng thái là chưa chốt.

✍️ Bước 2: Tích chọn những công tơ muốn chốt chỉ số sau đó ấn nút "Chốt số". Lúc này biểu mẫu chốt số sẽ hiển thị tất cả những công tơ đã chọn. Quý anh (chị) chọn trạng thái "Chốt" trong danh sách và ấn Lưu lại để hoàn tất.

Kết quả:

Công tơ đã chọn được chốt số thành công.

Ghi chú:

Để thực hiện hủy chốt chỉ số công tơ, quý anh (chị) sẽ thực hiện tương tự như các bước hướng dẫn chốt số bên trên. Tuy nhiên ở bước chọn trạng thái, quý anh (chị) chọn trạng thái "Hủy chốt" sau đó ấn Lưu lại.

Lưu ý:

Không được hủy chốt khi chỉ số công tơ đó đã được sử dụng để tính toán cho các dịch vụ tính theo chỉ số trong hóa đơn.

Last updated