Gia hạn

Việc gia hạn hợp đồng là để kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng

Các bước gia hạn được thực hiện như sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Hợp đồng, tích chọn hợp đồng sau đó kích vào nút Gia hạn.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu gia hạn hợp đồng hiện lên, chọn ngày kết thúc mới sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Gia hạn thành công" và hợp đồng đã chọn sẽ được ngày kết thúc mới.

Lưu ý:

  • Khi gia hạn, ngày kết thúc mới phải lớn hơn ngày kết thúc cũ.

  • Trong biểu mẫu gia hạn hợp đồng, có lịch sử các lần gia hạn của hợp đồng. Anh chị chỉ có thể xóa lịch sử gia hạn gần nhất, khi đó hệ thống sẽ cập nhật lại ngày kết thúc cũ gần nhất của hợp đồng.

Last updated