Bảng quản trị

Bảng quản trị là nơi quý anh (chị) có thể quan sát được tổng quát tình hình kinh doanh và tình hình hoạt động của tổ chức.

Trong bảng quản trị, hệ thống cung cấp cho quý anh (chị) những số liệu và biểu đồ tổng quan về tình hình kinh doanh của tổ chức, bao gồm: báo cáo tỷ lệ lấp đầy, báo cáo tổng quan doanh thu-chi phí, thông tin cơ sở, thông tin công việc.

1. Báo cáo tỷ lệ lấp đầy

Trong báo cáo tỷ lệ lấp đầy, quý anh (chị) có thể quan sát được tỷ lệ lấp đầy, tỷ lệ hợp đồng, tỷ lệ khách hàng, nắm được tổng số đơn vị đã cho thuê, tổng số hợp đồng còn hạn, quá hạn, số lượng khách hàng trong và ngoài nước.

2. Báo cáo tổng quan doanh thu- chi phí

Trong báo cáo tổng quan, quý anh (chị) có thể thấy được doanh thu, chi phí trong từng tháng, từng quý trong năm. Ngoài ra, hệ thống cũng thống kê được tổng doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng tiền giữ khách và tổng tiền thực tế trong năm của tổ chức .

3. Thông tin cơ sở

Trong thông tin cơ sở, quý anh (chị) sẽ nắm được tổng số tòa nhà, tổng số đơn vị cho thuê, tổng số nhân sự, môi giới của tổ chức. Ngoài ra, quý anh (chị) cũng sẽ xem được thống kê về số đơn vị cho thuê, khách hàng và hợp đồng trong từng tòa nhà.

4. Thông tin công việc

Trong thông tin công việc, quý anh (chị) sẽ biết được tổng số dự án, công việc và số dự án, công việc theo từng trạng thái của tổ chức.

Last updated