Hỗ trợ 24/7

Tính năng này giúp cho quý anh (chị) được tư vấn, giải đáp thông tin sản phẩm, dịch vụ của phần mềm.

Để mang lại trải nghiệm tốt nhất đến với quý khách hàng, nếu trong quá trình sử dụng phần mềm có phát sinh các vấn đề cần giải quyết hoặc cần hỗ trợ, quý anh (chị) có thể ấn nút "Thêm mới" để gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Sau khi ấn nút "Thêm mới", biểu mẫu hỗ trợ 24/7 sẽ hiện lên, quý anh (chị) thực hiện nhập các thông tin cần thiết sau đó ấn "Lưu lại".

Kết quả:

Sau khi lưu lại thành công, chúng tôi sẽ nhận được luôn yêu cầu hỗ trợ từ quý anh (chị). Yêu cầu của quý khách sẽ được xử lý tối đa.

Quý anh (chị) sẽ theo dõi được trạng thái của yêu cầu đã được gửi đi như sau:

Trạng thái:

  • Vừa khởi tạo: yêu cầu hỗ trợ vừa mới được tạo mới thành công.

  • Đang xử lý: yêu cầu đã được chúng tôi tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý.

  • Đã trả lời: yêu cầu đã được chúng tôi phản hồi và giải đáp.

  • Đã đóng: yêu cầu đã được giải quyết.

  • Đã hủy: yêu cầu bị hủy bỏ.

Last updated