Dự án

Một tổ chức sẽ có rất nhiều dự án cần thực hiện. Chức năng Dự án sẽ giúp quý anh (chị) quản lý tất cả các dự án trong tổ chức một cách dễ dàng.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các dự án trong tổ chức của quý anh (chị). Danh sách này gồm có các thông tin: mã, tên, người quản trị, ngân sách, chi phí, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tiến độ dự án, trạng thái và thứ tự hiển thị.

Hệ thống chia các dự án dựa theo trạng thái thành các tab để có thể dễ dàng quản lý: tất cả, mới, đang tiến hành, đã hoàn thành, đã đóng.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Dự án.

✍️ Bước 2: Tại màn hình danh sách,quý anh (chị) ấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình.

✍️ Bước 3: Tại biểu mẫu thêm mới,quý anh (chị) nhập đầy đủ thông tin của dự án sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã: mã dự án.

 • Tên: tên của dự án.

 • Người quản trị: chọn trong danh sách người quản trị của dự án.

 • Trạng thái: mặc định của hệ thống khi thêm mới là trạng thái mới.

 • Chi phí: chi phí để thực hiện dự án.

 • Ngân sách: ngân sách của tổ chức dành cho dự án.

 • Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu của dự án.

 • Ngày kết thúc: ngày kết thúc dự án.

 • Tiến độ dự án (%): từ 0% đến 100%. Mặc định của hệ thống khi thêm mới là 0%.

 • Thứ tự hiển thị: thứ tự hiển thị của dự án đó trong danh sách các dự án.

 • Ghi chú: ghi chú của dự án (nếu có).

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và dự án quý anh (chị) vừa thêm đã hiển thị trong danh sách.

Lưu ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã dự án đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách dự án.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tại danh sách dự án, tích chọn dự án quý anh (chị) cần chỉnh sửa thông tin và ấn nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa,quý anh (chị) thay đổi thông tin cần thiết sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và dự án quý anh (chị) chọn đã được thay đổi thông tin.

Chú ý

Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường thông tin bắt buộc.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tại danh sách dự án, tích chọn một (hoặc nhiều) dự án quý anh (chị) cần xóa và ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo, để xác nhận quý anh (chị) ấn Xóa.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và dự án quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

Khi xóa dự án thì toàn bộ công việc thuộc dự án đó cũng bị xóa.

4. Trạng thái

Khi quý anh (chị) muốn cập nhật lại trạng thái cho một hoặc nhiều dự án thì quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại danh sách dự án,quý anh (chị) tích chọn một (hoặc nhiều) dự án và ấn nút Trạng thái.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu cập nhật trạng thái,quý anh (chị) chọn trạng thái mình muốn rồi ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và những dự án quý anh (chị) chọn đã được cập nhật lại trạng thái.

Chú ý

Khi dự án có trạng thái Đóng thì tất cả công việc thuộc dự án đó cũng có trạng thái Đóng và dự án đó không thể thêm công việc mới.

5. Công việc

Mọi dự án đều bao gồm rất nhiều công việc khác nhau. Để thêm mới công việc cho một dự án,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại danh sách dự án,quý anh (chị) tích chọn dự án cần thêm công việc.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu thêm mới công việc,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Dự án: dự án quý anh (chị) đã chọn để thêm công việc.

 • Công việc cha: nếu công việc anh (chị) đang thêm nằm trong một công việc khác thì quý anh (chị) chọn trong danh sách công việc cha.

 • Mã: mã công việc.

 • Tên: tên công việc.

 • Trạng thái: hệ thống mặc định khi thêm mới là công việc ở trạng thái mới.

 • Độ ưu tiên: hệ thống cung cấp 4 mức độ ưu tiên: thấp, bình thường, cao và khẩn cấp. Quý anh (chị) chọn độ ưu tiên phù hợp cho công việc.

 • Người thực hiện: chọn trong danh sách người sẽ thực hiện công việc đó.

 • Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu thực hiện công việc.

 • Ngày kết thúc: ngày kết thúc công việc.

 • Nội dung: nội dung của công việc.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo " Thêm công việc thành công" và công việc quý anh (chị) vừa thêm sẽ được lưu trong danh sách của chức năng Công việc.

Last updated