Phòng ban

Chức năng Phòng ban giúp quý anh (chị) lưu trữ thông tin của các phòng ban có trong tổ chức.

Tại chức năng phòng ban, hệ thống hiển thị các phòng ban dưới dạng danh sách hoặc dạng sơ đồ.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Phòng ban.

✍️ Bước 2: Tại màn hình danh sách của Phòng ban, quý anh (chị) ấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình.

✍️ Bước 3: Tại biểu mẫu thêm mới, quý anh (chị) nhập đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

  • Mã:

  • Tên: tên phòng ban.

  • Cha: tên phòng ban cha.

  • Thứ tự hiển thị: thứ tự hiển thị trong danh sách phòng ban.

  • Ghi chú: thông tin ghi chú cho phòng ban.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và phòng ban quý anh (chị) vừa thêm sẽ hiển thị trong danh sách.

Chú ý

  • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc, quý anh (chị) không được để trống.

  • Quý anh (chị) có thể thêm trực tiếp phòng ban con bằng cách ấn vào nút + bên cạnh tên phòng ban trong giao diện sơ đồ.

  • Mã phòng ban đã được hệ thống tự động tạo, quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách phòng ban.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tại danh sách phòng ban, tích chọn phòng ban mà quý anh (chị) cần chỉnh sửa thông tin và ấn nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa, quý anh (chị) thay đổi thông tin cần thiết sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và phòng ban quý anh (chị) chọn đã được lưu lại thông tin chỉnh sửa.

Chú ý

Khi chỉnh sửa, quý anh (chị) không được để trống các trường thông tin bắt buộc.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) phòng ban quý anh (chị) muốn xóa, sau đó ấn vào nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo xóa, để xác nhận quý anh (chị) ấn nút Xóa.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và phòng ban quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

Các phòng ban Mặc định, quý anh (chị) không thể thực hiện xóa.

Last updated