Đăng nhập hệ thống

Sau khi đã được kích hoạt, quý anh (chị) sẽ đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã được đăng ký trước đó.

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập vào tên miền mà quý anh (chị) đã đăng ký.

✍️ Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó click Đăng nhập.

Kết quả

Đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện bảng quản trị.

Last updated