Đăng nhập hệ thống

Sau khi đã được kích hoạt, quý anh (chị) sẽ đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã được đăng ký trước đó.

Các bước thực hiện

Kết quả

Đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện bảng quản trị.

Last updated