Hợp đồng

Quản lý hợp đồng bằng văn bản rất dễ xảy ra thất lạc, khó khăn trong quá trình tìm kiếm và đối soát. Chức năng này giúp công việc quản lý, lưu trữ, bảo mật hợp đồng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Để truy cập vào chức năng Hợp đồng, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý hợp đồng, kích chọn chức năng Hợp đồng.

Đầu tiên, trên thanh thao tác là danh sách hợp đồng lọc theo tòa nhà và danh sách các thao tác có trong chức năng Hợp đồng (thêm mới, chỉnh sửa, gia hạn, trả phòng, hoa hồng, xóa). Tiếp đến là tab lọc hóa đơn theo chủng loại (tất cả, hợp đồng thuê, hợp đồng đặt cọc) và theo trạng thái hiệu lực (hiệu lực, hết hiệu lực). Quý anh (chị) thực hiện lọc và chọn tab phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

Trong bảng danh sách các hợp đồng chứa các thông tin cơ bản gồm có: mã, loại hợp đồng (cho thuê/đặt cọc giữ chỗ), căn hộ (căn hộ được cho thuê hoặc đặt cọc), khách hàng, số điện thoại, số hợp đồng, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời hạn hợp đồng, thời gian còn lại, trạng thái, thao tác.

Ghi chú:

  • Trạng thái: có 2 trạng thái của hợp đồng là hiệu lực và hết hiệu lực. 1 hợp đồng được chuyển sang trạng thái hết hiệu lực khi khách đã thực hiện trả phòng.

  • Thao tác: tải xuống hợp đồng của căn hộ.

Last updated