Tầng

Khi khởi tạo tòa nhà thành công, hệ thống đã khởi tạo số tầng tương ứng với số tầng đã khai báo trong tòa nhà trước đó. Tuy nhiên, quý anh (chị) vẫn có thể thực hiện thêm mới, sao chép, chỉnh sửa, xóa

Để truy cập vào chức năng Tầng, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Tầng. Tại màn hình giao diện là danh sách các Tầng có trong tòa nhà. Thông tin cơ bản gồm có: mã, tên tầng, thứ tự hiển thị. Bên cạnh đó còn có tỷ lệ lấp đầy, là tỷ lệ căn hộ đã cho thuê trên tổng số căn hộ của từng tầng.

1. Thêm mới

Các bước thêm mới tầng:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Tầng sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới tầng sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin của tầng.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống tạo mới thành công tầng thuộc tòa nhà đã chọn và hiển thị ở giao diện màn hình.

Lưu ý:

  • Mã tầng không được trùng với những mã đã có.

  • Dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin Tầng nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn tầng sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và tầng đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi tạo nhầm hoặc không quản lý tầng đó nữa, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa tầng theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) tầng muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và tầng chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Không được xóa tầng khi tầng đó đã có căn hộ.

Last updated