Căn hộ

Quản lý thông tin của căn hộ theo từng tòa nhà cụ thể. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin cơ bản của căn hộ (tên, cha, loại giá, giá) và trạng thái thuê, trạng thái cọc của căn hộ đó.

Để truy cập vào chức năng Căn hộ, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Căn hộ. Tại màn hình giao diện là danh sách các căn hộ có trong tòa nhà. Chọn tab lọc căn hộ theo trạng thái phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thông tin .Thông tin cơ bản của căn hộ gồm có: mã, tên căn hộ, cha, tầng, loại căn hộ, loại giá, giá,thứ tự hiển thị. Ngoài ra còn có thông tin về trạng thái của mỗi căn hộ (đã thuê hay còn trống) và trạng thái đặt cọc căn hộ (không đặt cọc hay đã đặt cọc).

1. Thêm mới

Thêm mới căn hộ theo những bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Căn hộ sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới căn hộ sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin gồm có:

Ghi chú:

 • Mã: hệ thống đã khởi tạo sẵn, có thể thay đổi phù hợp với mục đích quản lý

 • Tên căn hộ

 • Cha:

 • Tầng: căn hộ đó thuộc tầng nào

 • Loại căn hộ: hệ thống đã gợi ý sẵn 1 số loại căn hộ như nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ,... Quý anh (chị) cũng có kích vào dấu + để thêm mới nếu chưa có loại căn hộ muốn lựa chọn.

 • Loại hình: nguyên căn hay ký túc xá

 • Thông tin giá: có 3 loại đơn giá (theo giờ, theo ngày, theo tháng). Nhập tiền thuê và số tiền đặt cọc cho căn hộ theo từng loại đơn giá tương ứng. Khi tạo hợp đồng, số tiền cọc và tiền thuê sẽ được lấy tương ứng theo loại đơn giá của căn hộ mà quý anh (chị) đã khai báo.

 • Diện tích: diện tích của căn hộ tính theo m2

 • Thứ tự hiển thị: nhập thứ tự là chữ số, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị căn hộ theo thứ tự tăng dần.

 • Ghi chú: thông tin bổ sung thêm của căn hộ.

 • Thông tin tiện ích: Tích chọn tiện ích có trong căn hộ đó.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

 • Hệ thống tạo mới thành công căn hộ thuộc tòa nhà đã chọn và hiển thị ở giao diện màn hình.

 • Đồng thời hệ thống tự động tạo ra 3 công tơ điện, nước, gas (dùng riêng) cho căn hộ đó.

Lưu ý:

 • Mã căn hộ không được trùng với những mã đã có.

 • Dấu * là các thông tin không được để trống.

 • Trong mục thông tin đơn giá, căn hộ mặc định tính theo loại đơn giá nào thì số tiền thuê không được bỏ trống, tiền cọc có thể không nhập. Ngoài ra, quý anh (chị) có thể nhập tất cả thông tin giá (theo giờ, ngày, tháng) điều này sẽ giúp ích trong lúc tạo hợp đồng và hóa đơn, khi thay đổi loại đơn giá thì hệ thống sẽ trả về đúng đơn giá mà quý anh (chị) đã nhập lúc khởi tạo căn hộ.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu căn hộ, một số dữ liệu cần cập nhật thông tin mới, quý anh (chị) có thể sử dụng chức năng chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Căn hộ, tích chọn căn hộ sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Sau khi chỉnh sửa thành công, thông tin căn hộ sẽ được cập nhật.

Lưu ý:

 • Khi chỉnh sửa không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

 • Khi chỉnh sửa tên căn hộ sẽ ảnh hưởng tên công tơ riêng do hệ thống khởi tạo sẵn khi thêm mới căn hộ. Lúc này khi ấn Lưu lại màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận "Bạn có muốn cập nhật tên công tơ theo tên căn hộ mới hay không". Nếu chọn "Đồng ý" thì hệ thống sẽ cập nhật lại tên công tơ.

3. Xóa

Khi tạo nhầm hoặc không có căn hộ đó nữa, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa căn hộ theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) căn hộ mà bạn muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và căn hộ chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Không được xóa căn hộ đã tồn tại hợp đồng thuê (hoặc đặt cọc).

4. Trạng thái

Trong quá trình sử dung, một số căn hộ có thể phải tạm dừng sử dụng để sửa chữa, nâng cấp,... Quý anh (chị) chuyển căn hộ sang trạng thái tạm dừng sử dụng theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) căn hộ mà quý anh (chị) cần đổi trạng thái, sau đó ấn nút Trạng thái.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu trạng thái, quý anh (chị) chọn trạng thái cho căn hộ đã chọn sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và căn hộ quý anh (chị) chọn đã được cập nhật trạng thái mới.

Lưu ý

 • Những căn hộ có trạng thái "Ngừng sử dụng" sẽ không thể đặt cọc giữ chỗ, tạo hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi.

 • Chỉ những căn hộ trống mới có thể chuyển sang trạng thái "Ngừng sử dụng".

Last updated