Tài sản

Chức năng Tài sản giúp quý anh (chị) lưu trữ thông tin tất cả các tài sản có trong tổ chức.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các tài sản. Danh sách này gồm các thông tin: mã, tên tài sản, Sku, model/series, thương hiệu, xuất xứ, kích thước, màu sắc, bảo hành, giá, số lượng, số lượng đang sử dụng, số lượng còn lại, đơn vị, kho bãi, nhóm tài sản, nhà cung cấp và thứ tự hiển thị.

1. Thêm mới

Khi quý anh (chị) cần khai báo thông tin các tài sản đã có hoặc khi mua mới một tài sản, cần lưu trữ thông tin thì quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Tài sản.

✍️ Bước 2: Tại màn hình giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Thêm mới.

✍️ Bước 3: Trong form thêm mới,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã: mã tài sản trong danh sách.

 • Tên tài sản: tên của tài sản.

 • Sku: viết tắt của Stock Keeping Unit, mã định danh cho từng tài sản.

 • Model/series: số series hoặc model của tài sản.

 • Thương hiệu: tài sản thuộc thương hiệu nào.

 • Xuất xứ: nguồn gốc của tài sản.

 • Kích thước, màu sắc: kích thước, màu sắc của tài sản.

 • Bảo hành: thời hạn bảo hành của tài sản.

 • Giá: giá trị của tài sản đó.

 • Số lượng: tổng số lượng hiện có của tài sản.

 • Đơn vị: tài sản đó được tính theo đơn vị nào.

 • Nhà cung cấp: chọn trong danh sách nơi cung cấp tài sản.

 • Kho bãi: chọn trong danh sách nơi tài sản đó được cất trữ.

 • Nhóm tài sản: chọn trong danh sách phân nhóm của tài sản đó.

 • Thứ tự hiển thị: thứ tự hiển thị trong danh sách.

 • Ghi chú: ghi chú cho tài sản (nếu có).

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và tài sản quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc, quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã tài sản đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn tài sản quý anh (chị) cần chỉnh sửa, sau đó ấn nút Chỉnh sửa.

✍️Bước 2: Trong form chỉnh sửa, quý anh (chị) thay đổi thông tin cần sửa sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và tài sản quý anh (chị) chọn đã được lưu lại nội dung chỉnh sửa.

Chú ý

Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường bắt buộc.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) tài sản quý anh (chị) cần xóa, sau đó ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo, quý anh (chị) ấn Xóa để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và tài sản quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

Tài sản chỉ được xóa khi không có tài sản nào được cấp phát đến tòa nhà, căn hộ hoặc không có tài sản nào đang được bảo hành, sửa chữa.

Last updated