Phê duyệt

Thao tác này được dùng như một bước xác nhận thông tin trong hóa đơn là chính xác và không thực hiện bất kỳ 1 sửa đổi nào nữa.

Để thực hiện phê duyệt hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác nhất, Quý anh (chị) thực hiện theo các cách sau:

CÁCH 1:

Các bước thực hiện:

CÁCH 2:

Để thay đổi nhanh trạng thái phê duyệt của 1 hóa đơn, quý anh (chị) có thể ấn vào trạng thái duyệt hóa đơn đó để thay đổi.

Kết quả:

Hóa đơn đã chọn được chuyển sang trạng thái "Đã duyệt".

Ghi chú:

Để thực hiện hủy duyệt hóa đơn, quý anh (chị) sẽ thực hiện tương tự như các bước hướng dẫn phê duyệt bên trên. Tuy nhiên ở bước chọn trạng thái, quý anh (chị) sẽ chọn trạng thái "Hủy duyệt" sau đó ấn Lưu lại.

Lưu ý:

Không được hủy duyệt khi hóa đơn đó đã được thanh toán hoặc đã chốt công nợ.

Last updated