CHUOICANHO
Search…
Phê duyệt
Thao tác này được dùng như một bước xác nhận thông tin trong hóa đơn là chính xác và không thực hiện bất kỳ 1 sửa đổi nào nữa.
Để thực hiện phê duyệt hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác nhất, Quý anh (chị) thực hiện theo các cách sau:
CÁCH 1:
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại giao diện Hóa đơn, chọn tab trạng thái "Chưa duyệt".
Bước 2: Tích chọn những hóa đơn muốn phê duyệt sau đó ấn nút "Phê duyệt". Lúc này biểu mẫu phê duyệt sẽ hiển thị tất cả những hóa đơn đã chọn. Quý anh (chị) chọn trạng thái "Duyệt" ở bên trên hoặc dưới sau đó ấn Lưu lại để hoàn tất.
Duyệt hóa đơn
CÁCH 2:
Để thay đổi nhanh trạng thái phê duyệt của 1 hóa đơn, quý anh (chị) có thể ấn vào trạng thái duyệt hóa đơn đó để thay đổi.
Duyệt nhanh hóa đơn

Kết quả:

Hóa đơn đã chọn được chuyển sang trạng thái "Đã duyệt".
Ghi chú:
Để thực hiện hủy duyệt hóa đơn, quý anh (chị) sẽ thực hiện tương tự như các bước hướng dẫn phê duyệt bên trên. Tuy nhiên ở bước chọn trạng thái, quý anh (chị) sẽ chọn trạng thái "Hủy duyệt" sau đó ấn Lưu lại.
Lưu ý:
Không được hủy duyệt khi hóa đơn đó đã được thanh toán hoặc đã chốt công nợ.
Copy link
Contents