Xóa

Thao tác này hỗ trợ quý anh (chị) trong trường hợp tạo nhầm hợp đồng.

Các bước thực hiện:

✍️ Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) hợp đồng muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và hợp đồng được chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Chỉ được xóa hợp đồng khi hợp đồng đó chưa phát sinh giao dịch liên quan đến hóa đơn, phiếu thu và chi.

Last updated