CHUOICANHO
Search…
Phân quyền tòa nhà
Chức năng này sẽ giúp quý anh (chị) cấp quyền truy cập vào tòa nhà cho từng nhân viên.

Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn trong danh sách nhân viên mà quý anh (chị) muốn phân quyền.
Bước 2: Trong danh sách tòa nhà, quý anh (chị) sẽ tích chọn vào tòa nhà muốn cấp quyền cho nhân viên đã chọn. Sau đó ấn nút Lưu lại để hoàn tất hoặc ấn Tải lại để hủy bỏ những sự thay đổi.
Phân quyền tòa nhà

Kết quả

Sau khi lưu, nhân viên đó chỉ có thể truy cập vào những tòa nhà mà quý anh (chị) đã phân quyền.
Copy link
Contents