Quản lý tài sản

Tính năng Quản lý tài sản giúp anh (chị) dễ dàng quản lý được số lượng, giá trị tài sản và vị trí tài sản đang ở đâu. Tính năng này bao gồm các chức năng: khai báo nhà cung cấp, vị trí tài sản, nhóm tài sản, tình trạng tài sản, tài sản và chu trình cấp phát, thu hồi tài sản.

Last updated