Thêm mới, chỉnh sửa

Trong mục này sẽ hướng dẫn các thao tác thêm mới và chỉnh sửa hợp đồng.

1. Thêm mới

Đối với hợp đồng đặt cọc hệ thống đã khởi tạo tự đồng khi thêm mới đặt cọc giữ chỗ thành công. Chính vì thế quý anh (chị) chỉ cần thực hiện thêm mới đối với hợp đồng cho thuê căn hộ. Quý anh (chị) sẽ chọn tòa nhà muốn thêm hợp đồng thuê, sau đó thực hiện Thêm mới theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Kích nút Thêm mới, biểu mẫu thêm mới hợp đồng thuê sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin : có 2 tab thông tin cần nhập liệu đó là hợp đồng (thông tin hợp đồng căn hộ thuê của khách hàng) và đính kèm (tài liệu đính kèm của hợp đồng). Kích chọn từng tab để nhập thông tin tương ứng.

Ghi chú:

1.Thông tin hợp đồng

 • Căn hộ: trước khi nhập các thông tin khác, anh chị cần lựa chọn căn hộ trong danh sách trước hoặc nhập tên căn hộ để lựa chọn được nhanh hơn.

 • Mã: mã của hợp đồng thuê

 • Số hợp đồng

 • Tên hợp đồng: hệ thống gợi í tên hợp đồng là "hợp đồng cho thuê căn hộ + tên căn hộ". Anh (chị) có thể sửa lại cho phù hợp.

 • Loại hợp đồng: mặc định là hợp đồng thuê.

 • Thời hạn hợp đồng

 • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc

 • Đặt cọc: cho biết căn hộ có được đặt cọc hay không, mặc định nút này sẽ được bật. Nếu căn hộ cho thuê không có cọc thì anh chị tắt nút đặt cọc.

 • Số tiền: số tiền cọc của căn hộ này. Hệ thống sẽ lấy số tiền cọc tương ứng với hình thức cho thuê căn hộ theo giờ, theo ngày hay theo tháng ở thông tin đơn giá của căn hộ. Trong trường hợp không có thông tin về số tiền cọc của căn hộ thì số tiền=0.

 • Mẫu biểu: mặc định là mẫu biểu chính của tòa nhà. Nếu muốn lựa chọn mẫu biểu khác anh chị có thể chọn mẫu khác trong danh sách. Nếu chưa có mẫu biểu trong danh sách, anh chị ấn vào nút + để thêm mới mẫu biểu.

 • Mô tả hợp đồng: thông tin mô tả của hợp đồng nếu có.

2.Thông tin khách thuê : ấn vào nút 🔍 chọn để thêm khách hàng

 • Lọc theo danh sách cá nhân hoặc tổ chức để chọn ra khách hàng muốn thêm sau đó ấn nút Lưu lại để hoàn tất việc thêm khách hàng. Trong trường hợp chưa có khách hàng có trong danh sách, anh chị chọn loại khách hàng muốn thêm và ấn vào nút Thêm mới để thêm khách hàng.

 • Hợp đồng cần có tối thiểu 1 khách hàng và ít nhất 1 khách làm người đại điện. Để thay đổi người đại diện, anh chị ấn nút đại diện tương ứng với người đại điện đó.

3.Thông tin dịch vụ

 • Hệ thống đã hiển thị tất cả các dịch vụ chính. Anh chị thực hiện thêm các dịch vụ khác hoặc xóa những dịch vụ không có để phù hợp với nội dung của bản hợp đồng.

 • Đối với từng dịch vụ anh chị thực hiện sửa đổi thông tin về số lượng, đơn giá và đơn vị và điều chỉnh ngày tính phí của dịch vụ.

 • Kỳ thanh toán: kỳ thanh toán chỉ được áp dụng đối với những dịch vụ có đơn giá tính theo tháng. Nếu dịch vụ được tính theo chu kỳ, anh chị ấn nút ở trường kỳ thanh toán và chọn số tháng tương ứng. Ví dụ tiền thuê nhà được thu phí theo chu kỳ 3 tháng, anh chị sẽ bật nút kỳ thanh toán và lựa chọn chu kỳ là 3 tháng.

 • Để bổ sung các dịch vụ khác vào hợp đồng, anh chị ấn nút 🔍 chọn để thêm. Tích chọn dịch vụ muốn thêm sau đó ấn Lưu lại. Trong trường hợp chưa có dịch vụ trong danh sách, anh chị ấn vào nút Thêm mới và chọn loại dịch vụ muốn thêm, nhập thông tin tương ứng để thêm dịch vụ.

✍️ Bước 2: Sau khi đã nhập liệu tất cả thông tin anh chị kích vào nút Lưu lại để hoàn tất.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và hợp đồng thuê vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của module.

Lưu ý:

 • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin đặt cọc nếu có sai sót, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Hợp đồng, tích chọn hợp đồng sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và hợp đồng đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

 • Khi chỉnh sửa, anh chị lưu ý không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

 • Chỉ được sửa thông tin hợp đồng có hiệu lực.

 • Không được sửa ngày tính phí nếu như hợp đồng này đã có hóa đơn.

 • Nếu có sự thay đổi về thông tin dịch vụ trong hợp đồng, trong trường hợp hợp đồng này đã xuất hóa đơn thì mọi thay đổi về dịch vụ sẽ được cập nhật cho những hóa đơn ở kỳ thanh toán tiếp theo.

Last updated