Sao chép

Để thêm nhanh một bản ghi mà không cần trải qua nhiều thao tác thủ công, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác Sao chép.

Các bước thực hiện

Ghi chú: Bài hướng dẫn thực hiện trên chức năng Phòng ban, các chức năng khác thực hiện tương tự.

✍️ Bước 1: Chọn phòng ban quý anh (chị) muốn sao chép thông tin.

✍️ Bước 2: Ấn vào nút Sao chép. Hệ thống sẽ tự động hiển thị ra biểu mẫu bao gồm các thông tin của phòng ban quý anh (chị) đã chọn. Quý anh (chị) có thể chỉnh sửa hoặc giữ nguyên các thông tin sao cho phù hợp.

✍️ Bước 3: Quý anh (chị) ấn Lưu lại để hoàn tất.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Sao chép thành công" và một phòng ban mới đã được thêm vào danh sách.

Chú ý:

  • Mã đã được hệ thống tự động tạo ra, quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp.

  • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc, quý anh (chị) không được để trống.

Last updated