Hồ sơ cá nhân

Chức năng này sẽ giúp quý anh (chị) cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.

Hồ sơ cá nhân bao gồm phần thông tin cá nhân của quý anh (chị) và phần thay đổi mật khẩu.

1. Thông tin cá nhân

Hệ thống hiển thị đầy đủ các thông tin cá nhân đã được quý anh (chị) khai báo. Quý anh (chị) có thể chỉnh sửa lại thông tin nếu có sai sót theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Nhập thông tin quý anh (chị) cần chỉnh sửa vào trường thông tin tương ứng hoặc cập nhật ảnh đại diện.

✍️ Bước 2: Sau khi chỉnh sửa xong, ấn nút Lưu lại để hoàn tất. Nếu quý anh (chị) không muốn lưu thông tin vừa chỉnh sửa, quý anh (chị) ấn nút Tải lại.

Kết quả

Sau khi ấn Lưu lại, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin cá nhân cho quý anh (chị). Nếu ấn Tải lại, hệ thống sẽ hiển thị lại thông tin cá nhân ban đầu (trước khi chỉnh sửa thông tin).

2. Đổi mật khẩu

Trong quá trình sử dụng hệ thống, khi cần thiết quý anh (chị) có thể thay đổi mật khẩu theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Nhập chính xác mật khẩu cũ là mật khẩu quý anh (chị) đang sử dụng.

✍️ Bước 2: Nhập mật khẩu mới vào ô mật khẩu mới và ô xác nhận, sau đó ấn nút Lưu lại để cập nhật.

Kết quả

Đổi mật khẩu thành công và quý anh (chị) có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập cho những lần tiếp theo.

Lưu ý

  • Mật khẩu mới bao gồm 6-25 kí tự, trong đó có kí tự viết hoa và kí tự đặc biệt.

  • Thông tin trong ô mật khẩu mới và ô xác nhận phải giống nhau.

Last updated