Chốt công nợ

Cuối mỗi kỳ thanh toán, quý anh (chị) cần thực hiện chốt công nợ để sang kỳ thanh toán mới.

Để thực hiện chốt công nợ của hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác nhất, Quý anh (chị) thực hiện theo các cách sau:

CÁCH 1:

Các bước thực hiện:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Hóa đơn, chọn tab trạng thái "Chưa chốt".

✍️ Bước 2: Tích chọn những hóa đơn muốn chốt công nợ sau đó ấn nút "Chốt công nợ. Lúc này biểu mẫu chốt công nợ sẽ hiển thị tất cả những hóa đơn đã chọn. Quý anh (chị) chọn trạng thái "Chốt" ở bên trên hoặc dưới sau đó ấn Lưu lại để hoàn tất.

CÁCH 2:

Để thay đổi nhanh trạng thái chốt công nợ của 1 hóa đơn, quý anh (chị) có thể ấn vào trạng thái chốt công nợ của hóa đơn đó để thay đổi.

Kết quả:

Hóa đơn đã chọn được chuyển sang trạng thái "Đã chốt".

Ghi chú:

Để thực hiện hủy chốt công nợ hóa đơn, quý anh (chị) sẽ thực hiện tương tự như các bước hướng dẫn chốt công nợ bên trên. Tuy nhiên ở bước chọn trạng thái, quý anh (chị) sẽ chọn trạng thái "Hủy chốt" sau đó ấn Lưu lại.

Lưu ý:

  • Chỉ chốt công nợ đối với những hóa đơn đã duyệt.

  • Không được hủy chốt khi công nợ của hóa đơn đó đã được cộng vào hóa đơn khác.

Last updated