Nhóm tài sản

Chức năng Nhóm tài sản giúp quý anh (chị) khai báo các nhóm tài sản cần sử dụng.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các nhóm tài sản đã khai báo. Danh sách này bao gồm các thông tin: mã, tên và thứ tự hiển thị.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Nhóm tài sản.

✍️ Bước 2: Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Thêm mới.

✍️ Bước 3: Trong form thêm mới, quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và nhóm tài sản quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

  • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc, quý anh (chị) không được để trống.

  • Mã nhóm tài sản đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn nhóm tài sản quý anh (chị) cần chỉnh sửa, sau đó ấn nút Chỉnh sửa.

✍️Bước 2: Trong form chỉnh sửa,quý anh (chị) thay đổi thông tin cần sửa sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và nhóm tài sản quý anh (chị) chọn đã được lưu lại nội dung chỉnh sửa.

Chú ý

Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường bắt buộc.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) nhóm tài sản quý anh (chị) cần xóa sau đó ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo,quý anh (chị) ấn Xóa để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và nhóm tài sản quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Last updated