Công tơ

Quản lý danh sách tất cả công tơ trong từng tòa nhà.

Để truy cập vào chức năng Công tơ, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Công tơ.

Đầu tiên, trên thanh thao tác là danh sách công tơ lọc theo tòa nhà và danh sách các thao tác có trong chức năng Công tơ (thêm mới, chỉnh sửa, gia hạn, trả phòng, hoa hồng, xóa). Tiếp đến là tab lọc công tơ theo trạng thái dùng chung (công tơ riêng, công tơ chung) và theo chủng loại (điện, nước, gas). Quý anh (chị) thực hiện lọc và chọn tab phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

Lưu ý:

  • Khi căn hộ được thêm mới thành công, hệ thống đã sinh tự động công tơ điện, nước, gas (dùng riêng) cho căn hộ đó.

  • Hệ thống khởi tạo tên công tơ riêng theo cách sau: Tên công tơ = Tên căn hộ_chữ viết tắt của loại công tơ. (Ví dụ: khi tạo căn hộ 111 thành công thì tên công tơ điện, nước, gas dùng riêng lần lượt là: 111_CTĐ, 111_CTN, 111_CTG). Trong quá trình sử dụng, có thể thay đổi tên công tơ phù hợp với mục đích quản lý.

1. Thêm mới

Vì công tơ riêng đã được khởi tạo khi thêm mới căn hộ thành công, quý anh (chị) chỉ cần Thêm mới công tơ chung theo những bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Công tơ sau đó chọn tab công tơ chung và loại công tơ (điện, nước, gas) muốn thêm rồi kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới công tơ chung sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin gồm có:

Ghi chú:

  • Mã: hệ thống đã khởi tạo sẵn, có thể thay đổi phù hợp với mục đích quản lý

  • Tên công tơ

  • Thứ tự hiển thị: nhập thứ tự là chữ số, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị công tơ theo thứ tự tăng dần.

  • Ghi chú: thông tin bổ sung thêm của công tơ.

  • Căn hộ sử dụng: Tích chọn các căn hộ có dùng chung công tơ đó.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống tạo mới thành công công tơ thuộc tòa nhà mà bạn chọn và hiển thị ở giao diện màn hình.

Lưu ý:

  • Mã công tơ không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

  • Không được phép thêm mới đối với công tơ riêng.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu công tơ, một số dữ liệu cần cập nhật thông tin mới, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Công tơ, tích chọn căn hộ sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và công tơ đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi lỡ tạo nhầm công tơ, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa công tơ theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Công tơ, tích chọn (1 hoặc nhiều) công tơ muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và công tơ chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Những công tơ riêng do hệ thống tạo ra sẽ không được phép xóa.

Last updated