CHUOICANHO
Search…
Giấy báo
Thao tác này giúp quý anh (chị) in giấy báo hóa đơn cho khách hàng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại giao diện Hóa đơn, chọn hóa đơn muốn xuất giấy báo sau đó ấn nút "Giấy báo".
Bước 2: Biểu mẫu giấy báo sẽ hiện lên, quý anh(chị) ấn nút "In" để in giấy báo hoặc ấn nút "Xuất" để tải xuống file word.
Giấy báo
Copy link