Báo cáo và thống kê

Tính năng này sẽ giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về tình hình kinh doanh và vận hành của tổ chức. Nắm bắt được số liệu và trực quan hóa các con số đó qua các biểu đồ.

Dưới đây là những bài viết trong tính năng này:

Last updated