Chức danh

Chức năng Chức danh giúp quý anh (chị) quản lý các chức danh có trong tổ chức.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Chức danh.

✍️ Bước 2: Tại màn hình danh sách của Chức danh, quý anh (chị) ấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình.

✍️ Bước 3: Tại biểu mẫu thêm mới, quý anh (chị) nhập đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và chức danh quý anh (chị) vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách.

Chú ý

  • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc, quý anh (chị) không được để trống.

  • Mã chức danh đã được hệ thống tự động tạo, quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tại danh sách chức danh, tích chọn chức danh quý anh (chị) cần chỉnh sửa thông tin và ấn nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa, quý anh (chị) thay đổi thông tin cần thiết sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và chức danh anh chị đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Chú ý

Khi chỉnh sửa, quý anh (chị) không được để trống các trường thông tin bắt buộc

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn vào chức danh quý anh (chị) muốn xóa, sau đó ấn vào nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo xóa, để xác nhận quý anh (chị) ấn nút Xóa.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và chức danh quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

Để xóa nhiều phòng ban khác nhau,quý anh (chị) chỉ cần tích chọn các phòng ban đó và ấn nút Xóa.

Last updated