Hóa đơn

Hóa đơn là một loại chứng từ thương mại được bên chủ tòa nhà cung cấp cho khách hàng, trong đó kê khai những thông tin về chủng loại, số lượng, đơn giá dịch vụ,... được giao cho bên khách hàng.

Quản lý hóa đơn trên phần mềm CHUOICANHO bao gồm những thao tác sau:

 • Tạo mới hoặc tạo nhiều hóa đơn cùng một lúc một cách nhanh chóng và chính xác.

 • Tìm kiếm, theo dõi công nợ và trạng thái thanh toán một cách dễ dãng.

 • Phê duyệt, xuất giấy báo cho khách hàng.

 • Tích hợp xuất phiếu thu và phiếu chi.

Để truy cập vào chức năng Hóa đơn, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý tài chính, kích chọn chức năng Hóa đơn.

Tại màn hình giao diện là danh sách hóa đơn có trong tòa nhà. Đầu tiên, trên thanh thao tác là danh sách hóa đơn lọc theo tháng, năm, tòa nhà và danh sách các thao tác có trong chức năng Hóa đơn (tạo hóa đơn, tạo nhiều, chỉnh sửa, phê duyệt, giấy báo, xuất phiếu, chốt công nợ, trả phòng, xóa). Tiếp đến là tab lọc hóa đơn theo chủng loại và các trạng thái gồm có: trạng thái duyệt, trạng thái thanh toán và trạng thái chốt công nợ. Quý anh (chị) thực hiện lọc và chọn tab phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

Ghi chú thông tin về các tab:

Chủng loại hóa đơn:

 • Hàng tháng: hóa đơn dịch vụ được xuất hàng tháng

 • Trả phòng: hóa đơn trả phòng khi khách không ở căn hộ đó nữa.

Trạng thái duyệt:

 • Chờ duyệt: hóa đơn chưa được xác nhận.

 • Đã duyệt: hóa đơn đã được xác nhận là chính xác và không thực hiện sửa đổi nữa.

Trạng thái thanh toán:

 • Còn nợ: hóa đơn chưa được thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ.

 • Đã thanh toán: hóa đơn đã được thanh toán đủ.

Trạng thái chốt:

 • Chưa chốt: hóa đơn chưa được chốt công nợ.

 • Đã chốt: hóa đơn đã được chốt công nợ.

Last updated