Tùy chỉnh hiện thị trên bảng

Hệ thống hỗ trợ tùy chỉnh hiển thị thông tin trên bảng trong các chức năng.

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Quý anh (chị) ấn vào nút 👁️(tùy chỉnh hiển thị trên bảng).

✍️ Bước 2: Trong danh sách các thông tin, quý anh (chị) tích chọn vào thông tin cần hiển thị trên bảng.

Kết quả

Ngay sau khi tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị trên bảng các thông tin đó.

Lưu ý

Những thông tin mặc định của hệ thống, quý anh (chị) không thể bỏ tích chọn.

Last updated