Kỳ thanh toán

Kỳ thanh toán xảy ra khi tổ chức phát hành hóa đơn cho khách hàng theo lịch trình luân phiên. Ví dụ: tiền thuê có kỳ thanh toán là 2 tháng tức là hóa đơn tiền thuê được xuất theo chu kỳ 2 tháng.

Để truy cập vào chức năng Kỳ thanh toán, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý danh mục, kích chọn chức năng Kỳ thanh toán. Tại màn hình giao diện là danh sách các kỳ thanh toán. Thông tin cơ bản gồm có: mã, tên đơn vị tính, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn) và thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn cho quý anh (chị) 1 số kỳ thanh toán và những kỳ này sẽ có trạng thái là 'Mặc định".

1. Thêm mới

Các bước:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Kỳ thanh toán sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới kỳ thanh toán sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và kỳ thanh toán vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

Lưu ý:

  • Mã kỳ thanh toán không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin Kỳ thanh toán nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Kỳ thanh toán, tích chọn kỳ thanh toán sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và kỳ thanh toán đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi tạo nhầm kỳ thanh toán, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Kỳ thanh toán, tích chọn (1 hoặc nhiều) kỳ thanh toán mà bạn muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và kỳ thanh toán chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Những kỳ thanh toán mặc định do hệ thống tạo ra sẽ không được phép xóa.

  • Những giao dịch có kỳ thanh toán bị xóa không bị ảnh hưởng.

Last updated