CHUOICANHO
Search
K

Phương tiện

Chức năng này giúp tổ chức nắm bắt được số lượng phương tiện có trong mỗi tòa nhà và thông tin phương tiện của mỗi khách hàng.
Để truy cập vào chức năng Phương tiện, quý anh (chị) đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý hợp đồng, kích chọn chức năng Phương tiện. Tại màn hình giao diện là danh sách các phương tiện của khách hàng trong tòa nhà đã chọn. Thông tin cơ bản của phương tiện gồm có: mã, căn hộ (phương tiện của căn hộ nào), khách hàng, số điện thoại, biển số, loại phương tiện, đời xe, thứ tự hiển thị.
Danh sách phương tiện

1. Thêm mới

Khi thêm mới khách hàng, hệ thống đã hỗ trợ thêm phương tiện cho khách hàng đó. Tuy nhiên trong trường hợp muốn bổ sung phương tiện sau, quý anh (chị) chọn tòa nhà muốn thêm phương tiện sau đó thực hiện Thêm mới theo các bước sau:
✍️
Bước 1: Kích nút Thêm mới, biểu mẫu thêm mới khách hàng sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin : có 2 tab thông tin cần nhập liệu đó là phương tiện (thông tin phương tiện của khách hàng) và đính kèm (tài liệu đính kèm của phương tiện nếu có). Kích chọn từng tab để nhập thông tin tương ứng.
Biểu mẫu thêm mới phương tiện
Ghi chú:
 • Khách hàng: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập tên khách hàng để lựa chọn được nhanh hơn.
 • Mã: hệ thống đã khởi tạo sẵn, có thể thay đổi phù hợp với mục đích quản lý
 • Loại phương tiện: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập tên khách hàng để lựa chọn được nhanh hơn. Nếu chưa có loại phương tiện trong danh sách, anh chị ấn vào nút + để thêm mới loại phương tiện.
 • Biển số: biển số của phương tiện.
 • Màu sắc: màu sắc của phương tiện
 • Đời xe
 • Nhà sản xuất
 • Thứ tự hiển thị:
 • Ghi chú: thông tin bổ sung của phươ
✍️
Bước 2: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và phương tiện vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình bảng danh sách phương tiện.
Lưu ý:
 • Mã phương tiện không được trùng với những mã đã có.
 • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin nếu có sai sót, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:
✍️
Bước 1: Tại giao diện Phương tiện, tích chọn phương tiện sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.
✍️
Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.
Chỉnh sửa phương tiện

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và phương tiện đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Trong trường hợp tạo nhầm phương tiện, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa phương tiện theo các bước sau:
✍️
Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) phương tiện muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.
✍️
Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.
Xóa phương tiện

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và phương tiện được chọn đã được xóa khỏi danh sách.